مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

اختلال خواب

درمان بیخوابی | مرکز خدمات پرستاری پارسیان مهرپرور

درمان بی خوابی (insomnia) : 15 روش فوری و خانگی رفع بی خوابی + ریشه اختلال بی خوابی

ریشه بی خوابی “insomnia” شبانه و راهکارهای فوری درمان بی خوابی از جمله اختلالات خواب که در روانشناسی خواب مورد مطالعه قرار…