مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

سالمند

شکستگی لگن در سالمندان | مرکز پارسیان مهرپرور

شکستگی لگن در سالمندان (۷ دلیل) : درمان، عوارض و خطرات شکستن لگن در سالمند

شکستگی لگن در سالمندان و مراقبت از آن ها مراقبت، پس از شکستگی لگن در سالمندان یکی از مهمترین کارها برای سالمندان…

نیازمند همدم خانم برای سالمند | مرکز پارسیان مهرپرور

استخدام همدم خانم برای سالمند : تنهایی قاتل خاموش سالمندان است! (قیمت همدم سالمند سال 99)

سالمندان نیازمند به استخدام همدم خانم در منزل افراد در دوران سالمندی به فرزندان خود وابستگی زیادی پیدا می کنند. این وابستگی…

نگهداری از سالمندان در منزل | مرکز پارسیان مهرپرور

مراقبت از سالمند : 20نکته مراقبت و نگهداری از سالمندان در منزل (+ هزینه مراقب سالمند سال 99)

مراقبت از سالمند با توجه به افزایش جمعیت سالخوردگان در کشور مراقبت از سالمندان در منزل نیاز جدید جامعه است. مراقبت از…