مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

مقالات

همدم ارزان قیمت برای سالمندان | مرکز پارسیان مهرپرور

پرستار سالمند ارزان قیمت : 6 راه طلایی استخدام پرستار سالمند ارزان + قیمت پرستار سالمند در خانه

راهکارهای مناسب برای استخدام پرستار سالمند ارزان در منزل گاهی خانواده ها به دلیل هزینه های پرستار خصوصی سالمند در منزل از…

نگهداری از سالمندان در منزل | مرکز پارسیان مهرپرور

مراقبت از سالمند : 20 نکته مراقبت و نگهداری از سالمندان در منزل (+ هزینه مراقب سالمند 1400)

مزایای مراقبت از سالمند در منزل و نکات کاربردی آن با توجه به افزایش جمعیت سالخوردگان در کشور مراقبت از سالمندان در…

پرستار سالمند مناسب | مرکز خدمات پرستاری پارسیان مهرپرور

پرستار سالمند مناسب : ۷ ویژگی پرستار مناسب سالمند (+ راهنمای استخدام پرستار سالمند در منزل)

پرستار سالمند مناسب با ویژگی های همخوان با سالمند خود را چگونه انتخاب کنیم؟ برای آشنایی با ویژگی های و استخدام پرستار…