مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

تعرفه پرستار و مراقب کودک در منزل

تعرفه پرستار کودک | تعرفه مراقب کودک | تعرفه کودکیار | تعرفه مادریار

با توجه به نیاز خانواده هایی که حداقل یکی از والدین شاغل بوده و یا به علل دیگر ، مراقبت از کودک توسط فردی مجرب و متعهد به غیر از والدین در محل سکونت کودکان ضرورت دارد و همچنین با لحاظ توان پرداخت هزینه های مربوطه توسط خانواده های محترم ، مرکز پارسیان مهرپرور با واقعی نمودن تعرفه ها به نحوی که پرداخت آن برای متقاضیان مقدور باشد و نیز امکان جلب رضایت ارائه کنندگان خدمت بصورت کیفی فراهم باشد تعرفه پرستاری و مراقبت کودک در منزل  را با لحاظ نوع و شرایط خدمات و مدت زمان مورد نیاز به خدمت تنظیم و ارائه نموده است.

جدول حقوق ماهانه پرستار و مراقب کودک و نوزاد در منزل  سال ۱۳۹۹

در صورت وجود شرایط اختصاصی در قیاس با شرایط مندرج در جدول، تعرفه ها متناسب با تفاوت شرایط، تغییر خواهد کرد.

نوع خدمات مورد نیاز کودک و یا نوزاد
 حقوق پایه ماهیانه پرستار روزانه
(ریال)
 حقوق پایه ماهیانه پرستار ۱۲ ساعته روزانه یا شبانه
(ریال)
 حقوق پایه ماهیانه پرستار ۲۴ ساعته یا پرستار شبانه روزی (ریال)
کودکیار۲۰/۰۰۰/۰۰۰-۲۱/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰-۲۵/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰-۲۸/۰۰۰/۰۰۰
مادریار۱۹/۰۰۰/۰۰۰-۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۳/۰۰۰/۰۰۰-۲۴/۰۰۰/۰۰۰۲۶/۰۰۰/۰۰۰-۲۷/۰۰۰/۰۰۰
نوزاد۲۲/۰۰۰/۰۰۰-۲۳/۰۰۰/۰۰۰۲۶/۰۰۰/۰۰۰-۲۷/۰۰۰/۰۰۰۲۹/۰۰۰/۰۰۰-۳۰/۰۰۰/۰۰۰
نوزاد یا کودک ۲ قلو۲۵/۰۰۰/۰۰۰-۲۶/۰۰۰/۰۰۰۲۹/۰۰۰/۰۰۰-۳۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲/۰۰۰/۰۰۰-۳۳/۰۰۰/۰۰۰
تعرفه خدمات مازاد مورد نیاز کودکان
(ریال)
انجام آشپزی و امور منزل۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
داشتن بیماری زمینه ای در کودک یا  نوزاد۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
خدمات مازاد همراه کودک یا نوزاد۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
آموزش به کودک | رسیدگی به امور درسی۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
حقوق پایه ماهیانه مرکز بر اساس میزان ۸ ساعت کار در ۵ روز هفته ( شنبه تا چهارشنبه ) می باشد.
در صورت کاهش  روزهای کاری ، به ازای هر روز به میزان ۲۰ % حقوق پایه کاهش می یابد.
در صورت نیاز به روزهای پنجشنبه به میزان ۲۰۰ هزار تومان به حقوق پایه ماهیانه اضافه می شود.
به ازای هر ساعت افزایش یا کاهش در ساعات کاری روزانه ، حقوق پایه ماهیانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان افزایش یا کاهش می یابد.

توجه : تعرفه ها بنا به تغییر شرایط بروزرسانی خواهد شد.

در صورت نیاز برای اطلاع از قیمت دقیق می توانید با مرکز مهرپرور تماس بگیرید.