مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

پرستار بیمار

زخم بستر در سالمندان | مرکز پارسیان مهرپرور

زخم بستر در سالمندان : درمان زخم بستر در منزل و ۸ روش پیشگیری از آن در سالمندان

زخم بستر در سالمندان مراقبت از سالمند و یا بیماران دارای زخم بستر، از مسائلی است که ممکن است در طول دوران…