اختلال خواب در دوران سالمندی – پرستار سالمند

اختلال خواب در دوران سالمندی – پرستار سالمند اختلال خواب در دوران سالمندی از اختلالات شایع می باشد که سالمندان با آن روبرو می شوند. با افزایش سن ساعات خواب کم، نامنظم و سبک می شود و باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر سالمندی بعد از بیداری احساس نشاط و شادابی می … ادامه خواندن اختلال خواب در دوران سالمندی – پرستار سالمند