مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

تعرفه پرستار و مراقب بیمار در منزل و بیمارستان

تعرفه پرستار بیمار| تعرفه مراقب بیمار | تعرفه همراه بیمار در بیمارستان

با توجه به نیاز خانواده هایی که به دلائل مختلف توان و امکان مراقبت از بیمار از سوی اعضای خانواده مقدور نمی باشد، مراقبت از بیمار توسط فردی مجرب و متعهد در محل سکونت ضرورت دارد و همچنین با لحاظ توان پرداخت هزینه های مربوطه توسط خانواده های محترم ، مرکز پارسیان مهرپرور با واقعی نمودن تعرفه ها به نحوی که پرداخت آن در توان مالی نیازمندان به خدمات بوده و نیز امکان جلب رضایت ارائه  کنندگان خدمت بصورت کیفی فراهم باشد تعرفه پرستاری و مراقبت بیمار در منزل را با لحاظ نوع و شرایط خدمات و مدت زمان مورد نیاز به خدمت تنظیم و ارائه نموده است.

جدول حقوق ماهانه پرستار و مراقب بیمار در منزل سال ۱۳۹۹

در صورت وجود شرایط اختصاصی در قیاس با شرایط مندرج در جدول، تعرفه ها متناسب با تفاوت شرایط، تغییر خواهد کرد.

وضعیت بیمار و خدمات مورد نیاز بیمار
 حقوق ماهانه شیفت ۸ ساعت کاری روزانه

شنبه تا چهارشنبه

 حقوق ماهانه شیفت ۱۲ ساعت روزانه یا شبانه
 حقوق ماهانه شیفت ۲۴ ساعت
همراهی بیمار – خانم۲۰/۰۰۰/۰۰۰- ۱۹/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۳/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۶/۰۰۰/۰۰۰
همراهی بیمار – آقا۲۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۱/۰۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
تعرفه خدمات مازاد مورد نیاز سالمندان
انجام آشپزی و امور منزل۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کم تحرکی (تحرک با کمک مراقب)۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بی تحرکی + تعویض پوشک۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بی تحرکی + گذاشتن لگن۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تغذیه از طریق گاواژ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تخلیه کیسه سوند۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
انجام ساکشن۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حقوق پایه ماهیانه مرکز بر اساس میزان ۸ ساعت کار در ۵ روز هفته ( شنبه تا چهارشنبه ) می باشد.
 در صورت کاهش  روزهای کاری ، به ازای هر روز به میزان ۲۰ % حقوق پایه کاهش می یابد.
در صورت نیاز به روزهای پنجشنبه به میزان ۲۰۰ هزار تومان به حقوق پایه ماهیانه اضافه می شود.
 به ازای هر ساعت افزایش یا کاهش در ساعات کاری روزانه ، حقوق پایه ماهیانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان افزایش یا کاهش می یابد.

توجه : تعرفه ها بنا به تغییر شرایط بروزرسانی خواهد شد.

در صورت نیاز برای اطلاع از قیمت دقیق می توانید با مرکز مهرپرور تماس بگیرید.

جدول حقوق مقطعی پرستار و مراقب بیمار در بیمارستان سال ۱۳۹۹

وضعیت بیمار و خدمات مورد نیاز
مقطعی روزانه ۸ ساعت
مقطعی شیفت ۱۲ ساعت
مقطعی شبانه روزی ۲۴ ساعت
همراه بیمار در بیمارستان یا منزل۱,۵۰۰.۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
بیمار پوشکی  یا  لگنی۱,۷۰۰.۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۲/۷۰۰/۰۰۰
کودک سالم۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
 نوزاد سالم۱/۷۰۰/۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۲/۷۰۰/۰۰۰
اضافه کاری  ساعتی۱۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰
هزینه مازاد کودک ، نوزاد یا سالمند بیمار۳۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰
هزینه مازاد کودک ، نوزاد یا سالمند همراه۳۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰