مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

تعرفه پرستار و مراقب بیمار در منزل و بیمارستان

تعرفه پرستار بیمار| تعرفه مراقب بیمار | تعرفه همراه بیمار در بیمارستان

با توجه به نیاز خانواده هایی که به دلائل مختلف توان و امکان مراقبت از بیمار از سوی اعضای خانواده مقدور نمی باشد، مراقبت از بیمار توسط فردی مجرب و متعهد در محل سکونت ضرورت دارد و همچنین با لحاظ توان پرداخت هزینه های مربوطه توسط خانواده های محترم ، مرکز پارسیان مهرپرور با واقعی نمودن تعرفه ها به نحوی که پرداخت آن در توان مالی نیازمندان به خدمات بوده و نیز امکان جلب رضایت ارائه  کنندگان خدمت بصورت کیفی فراهم باشد تعرفه پرستاری و مراقبت بیمار در منزل را با لحاظ نوع و شرایط خدمات و مدت زمان مورد نیاز به خدمت تنظیم و ارائه نموده است.

جدول حقوق ماهانه پرستار و مراقب بیمار در منزل سال ۱۴۰۰

در صورت وجود شرایط اختصاصی در قیاس با شرایط مندرج در جدول، تعرفه ها متناسب با تفاوت شرایط، تغییر خواهد کرد.

وضعیت بیمار و خدمات مورد نیاز بیمار
 حقوق ماهیانه شیفت ۸ ساعت کاری روزانه
شنبه تا چهارشنبه ( ریال )
 حقوق ماهیانه پرستار بیمار شبانه روزی ( ریال )
همراه بیمار – خانم ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
همراه بیمار – آقا ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ۵۳.۰۰۰.۰۰۰

تعرفه خدمات مازاد مورد نیاز بیماران

انجام آشپزی و امور منزل ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کم تحرکی (تحرک با کمک مراقب) ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰
بی تحرکی + تعویض پوشک ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
بی تحرکی + گذاشتن لگن ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
تغذیه از طریق گاواژ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۵۰۰.۰۰۰
تخلیه کیسه سوند ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۵۰۰.۰۰۰
انجام ساکشن ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰
حقوق پایه ماهیانه مرکز بر اساس میزان ۸ ساعت کار در ۵ روز هفته ( شنبه تا چهارشنبه ) می باشد.
 در صورت کاهش  روزهای کاری ، به ازای هر روز به میزان ۲۰ % حقوق پایه کاهش می یابد.
در صورت نیاز به روزهای پنجشنبه به میزان ۴۰۰ هزار تومان به حقوق پایه ماهیانه اضافه می شود.
 به ازای هر ساعت افزایش یا کاهش در ساعات کاری روزانه ، حقوق پایه ماهیانه به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان افزایش یا کاهش می یابد.

توجه : تعرفه ها بنا به تغییر شرایط بروزرسانی خواهد شد.

در صورت نیاز برای اطلاع از قیمت دقیق می توانید با مرکز مهرپرور تماس بگیرید.

جدول حقوق مقطعی پرستار و مراقب بیمار در بیمارستان و منزل سال ۱۴۰۰

وضعیت بیمار و خدمات مورد نیاز

حقوق پرستار بیمار مقطعی ۸ ساعته – روزانه (ریال)

حقوق پرستار بیمار مقطعی ۲۴ ساعته – شبانه روزی (ریال)

همراه بیمار در بیمارستان یا منزل ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۴.۳۰۰.۰۰۰
بیمار پوشکی یا  لگنی ۳.۲۰۰.۰۰۰ ۴.۸۰۰.۰۰۰
کودک سالم ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۴.۳۰۰.۰۰۰
 نوزاد سالم ۳.۲۰۰.۰۰۰ ۴.۸۰۰.۰۰۰
اضافه کاری ساعتی ۲۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
داشتن بیماری زمینه ای در مددجو ۴۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
هزینه مازاد همراه مددجو ( به ازای هر نفر ) ۵۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰

جدول حقوق مقطعی بهیار و کمک بهیار برای بیمار در منزل و بیمارستان سال ۱۳۹۹

شرح خدمت
هزینه خدمت بهیاری یا کمک بهیاری (ریال)
مراقبت  بهیاری در منزل یا بیمارستان هر ۲۴ ساعت ۸.۵۰۰.۰۰۰
مراقبت کمک بهیاری در منزل یا بیمارستان هر ۲۴ ساعت ۶.۵۰۰.۰۰۰

جدول حقوق ماهانه پرستار و مراقب بیمار در منزل سال ۱۳۹۹

با توجه به افزایش نرخ خدمات پرستاری و مراقبت در منزل در سال ۱۴۰۰ جداول تعرفه ها در بخش قبل بروزرسانی شده اند و برای دستیابی به هزینه پرستار و مراقب بیمار در منزل و بیمارستان در سال ۱۳۹۹ با کسر ۲۰ درصد تعرفه ها می توانید به دستمزدهای پرستار و مراقب بیمار سال ۱۳۹۹ نیز دسترسی داشته باشید.

کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید