مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

تعرفه پرستار و مراقب بیمار در منزل و بیمارستان

تعرفه پرستار بیمار| تعرفه مراقب بیمار | تعرفه همراه بیمار در بیمارستان

با توجه به نیاز خانواده هایی که به دلائل مختلف توان و امکان مراقبت از بیمار از سوی اعضای خانواده مقدور نمی باشد، مراقبت از بیمار توسط فردی مجرب و متعهد در محل سکونت ضرورت دارد و همچنین با لحاظ توان پرداخت هزینه های مربوطه توسط خانواده های محترم ، مرکز پارسیان مهرپرور با واقعی نمودن تعرفه ها به نحوی که پرداخت آن در توان مالی نیازمندان به خدمات بوده و نیز امکان جلب رضایت ارائه  کنندگان خدمت بصورت کیفی فراهم باشد تعرفه پرستاری و مراقبت بیمار در منزل را با لحاظ نوع و شرایط خدمات و مدت زمان مورد نیاز به خدمت تنظیم و ارائه نموده است.

جدول حقوق ماهانه پرستار و مراقب بیمار در منزل سال ۱۳۹۹

در صورت وجود شرایط اختصاصی در قیاس با شرایط مندرج در جدول، تعرفه ها متناسب با تفاوت شرایط، تغییر خواهد کرد.

وضعیت بیمار و خدمات مورد نیاز بیمار
 حقوق ماهانه شیفت ۸ ساعت کاری روزانه
شنبه تا چهارشنبه
 حقوق ماهانه شیفت ۲۴ ساعت
همراه بیمار – خانم حدوداً ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ حدوداً ۳۱/۰۰۰/۰۰۰
همراه بیمار – آقا حدوداً ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ حدوداً ۳۲/۰۰۰/۰۰۰
تعرفه خدمات مازاد مورد نیاز بیماران
انجام آشپزی و امور منزل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کم تحرکی (تحرک با کمک مراقب) ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بی تحرکی + تعویض پوشک ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بی تحرکی + گذاشتن لگن ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تغذیه از طریق گاواژ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تخلیه کیسه سوند ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
انجام ساکشن ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حقوق پایه ماهیانه مرکز بر اساس میزان ۸ ساعت کار در ۵ روز هفته ( شنبه تا چهارشنبه ) می باشد.
 در صورت کاهش  روزهای کاری ، به ازای هر روز به میزان ۲۰ % حقوق پایه کاهش می یابد.
در صورت نیاز به روزهای پنجشنبه به میزان ۲۰۰ هزار تومان به حقوق پایه ماهیانه اضافه می شود.
 به ازای هر ساعت افزایش یا کاهش در ساعات کاری روزانه ، حقوق پایه ماهیانه به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان افزایش یا کاهش می یابد.

توجه : تعرفه ها بنا به تغییر شرایط بروزرسانی خواهد شد.

در صورت نیاز برای اطلاع از قیمت دقیق می توانید با مرکز مهرپرور تماس بگیرید.

جدول حقوق مقطعی پرستار و مراقب بیمار در بیمارستان سال ۱۳۹۹

وضعیت بیمار و خدمات مورد نیاز
مقطعی روزانه ۸ ساعت
مقطعی شبانه روزی ۲۴ ساعت
همراه بیمار در بیمارستان یا منزل ۱,۵۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰
بیمار پوشکی  یا  لگنی ۱,۷۰۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰
کودک سالم ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰
 نوزاد سالم ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰
اضافه کاری  ساعتی ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
داشتن بیماری زمینه ای در مددجو ۳۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰
هزینه مازاد همراه مددجو ( به ازای هر نفر ) ۳۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰
کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید