مركز خدمات بالینی ، مراقبتی و آموزشی در منزل پارسیان مهرپرور تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  • info@mehrparvar.com
  • 021-44442410

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در منزل

تعرفه فیزیوتراپی در منزل

با توجه به نیاز افراد به خدمات فیزیوتراپی در خارج از مراکز درمانی و مشکلات عدیده در تردد و جابجایی ایشان ، ارائه خدمات توسط فردی مجرب و متعهد ضرورت دارد و همچنین با لحاظ توان پرداخت هزینه های مربوطه توسط خانواده های محترم ، مرکز پارسیان مهرپرور با واقعی نمودن تعرفه ها به نحوی که پرداخت آن در توان مالی نیازمندان به خدمات بوده و نیز امکان جلب رضایت ارائه کنندگان خدمت بصورت کیفی فراهم باشد تعرفه خدمات فیزیوتراپی در منزل را به تفکیک تعداد اندام ها و وسایل و تجهیزات مورد نیاز تنظیم و ارائه نموده است.

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در منزل سال ۱۳۹۹

در صورت وجود شرایط اختصاصی در قیاس با شرایط مندرج در جدول، تعرفه ها متناسب با تفاوت شرایط، تغییر خواهد کرد.

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در منزل طبق ناحیه
ردیف
شرح خدمت
تعرفه خدمت ( ریال )
۱ فیزیوتراپی در منزل هرجلسه یک ناحیه ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲ فیزیوتراپی در منزل هرجلسه در دو  ناحیه ۲,۶۰۰,۰۰۰
۳ فیزیوتراپی در منزل هرجلسه در بیش از سه ناحیه ۲,۸۰۰,۰۰۰
۴ گفتار درمانی هر جلسه ( بزرگسالان) ۲,۲۰۰,۰۰۰

توجه : تعرفه ها بنا به تغییر شرایط بروزرسانی خواهد شد.

در صورت نیاز برای اطلاع از قیمت دقیق می توانید با مرکز مهرپرور تماس بگیرید.

 

کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید